Ravago Building Solutions d.o.o.

Ob Dragi 1 - 3220 Štore (Slovenia)
info.slovenia [at] ravago.com

Delovni čas

Ponedeljek – Petek: 7:00 – 15:00

 

Podatki o podjetju

Firma družbe: Ravago Building Solutions, Podjetje za trgovino, gradbeništvo in storitve d.o.o.

ID št. za DDV: SI45039143

Matična št.: 5609356

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju

Št. reg. vpisa: 1/04073/00

TRR pri UniCredit Banka Slovenija d.d.: 2900 0005 0962 396

 

Splošni pogoji poslovanja >

Kontaktne osebe

Mojca Likeb
Logistika in prodaja
mojca.likeb [at] ravago.com
mag. Nada Lukač
Program fasadnih oblog
nada.lukac [at] ravago.com
Gvido Brunšek
Program toplotno-izolacijskih materialov
gvido.brunsek [at] ravago.com
Miran Kenda
Program hidro-izolacijskih materialov
miran.kenda [at] ravago.com
Simona Štor
Računovodstvo in finance – Vodja računovodstva
simona.stor [at] ravago.com
Roman Cerovšek
Vodja skladišča
roman.cerovsek [at] ravago.com
Title: