Firestone

Lokacija : Ljubljana

Objekt : Stanovanjski objekt

Aplikacija : zelena streha Firestone EPDM

Firestone

Lokacija : Grosuplje

Objekt : Poslovni objekt

Aplikacija : Firestone EPDM

Firestone

Lokacija : Žeje pri Komendi

Objekt : Poslovni objekt

Aplikacija : ravna streha Firestone EPDM

Osnovna šola Miklavž trespa

Objekt: Osnovna šola

Aplikacija: Fasada

Proizvod: Trespa Meteon

Debelina: 8 mm

Osnovna šola Juršinci trespa

Objekt: Osnovna šola

Aplikacija: Fasada

Proizvod: Trespa Meteon

Barva: A 12.6.3/ST “Wine red”

Debelina: 8 mm

Površina: 260 m2

Osnovna šola Lava trespa

Objekt: Osnovna šola

Aplikacija: Fasada

Proizvod: Trespa Meteon

Barva: A 12.3.7/ST, Carmine Red

Debelina: 8 mm

Površina: 782,18 m2

Strani